RM55.00
SISTEM PENGURUSAN OPERASI SEKURITI
Price RM55.00
Product SKU E BOOK SOMS
Availability In Stock
Quantity
Description

Buku ini menerangkan secara terperinci mengenai proses-proses yang terlibat di dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Operasi. Sekuriti secara komprehensif . Ia sesuai untuk dijadikan rujukan dan semakan dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Operasi Sekurit bagi sesebua agensi. Topik yang dibincangkan di dalam buku ini  adalah ;      

Seksyen A. Teori dan Falsafah     

1.0    Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi Sekuriti  

2.0    Konsep - Crime Prevention Through Enviromenal Design-CPTE

3.0    Konsep Sistem Pengurusan Sekuriti      

4.0    Model SPOS P 8.0      

        

Seksyen B . Teras Utama SPOS P 8.0  

5.0    Domain 1.0 – Skop dan Konteks Organisasi   

6.0    Domain 2.0 – Kepimpinan dan Polisi      

7.0    Domain 3.0 - Pengurusan Risiko Dan Ancaman Sekuriti   

8.0    Domain 4.0 -  Pelan Kawalan Sekuriti    

9.0    Domain 5.0 – Pengurusan Operasi Sekuriti    

10.0  Domain 6.0 – Pengurusan Sumber        

11.0  Domain 7.0 – Penilaian Prestasi   

12.0  Domain  8.0 – Penambahbaikan Secara Berterusan

        

Seksyen C. Proses dan Perlaksanaan   

13.0  Pengenalan Kepada Pengurusan Dokumen   

14.0  Analisis Risiko dan Ancaman Sekuriti    

15.0  Penyediaan Pelan Sekuriti   

16.0  Perlaksanaan Audit Sekuriti 

17.0  Penentapan Keperluan Pengawal Keselamatan      

18.0 Pemilihan Syarikat Kawalan Sekuriti       

19.0  Panduan Perkhidmatan Kawalan Bersenjata  

20.0  Rumusan Dan Penutup